Menu

Projekt „Jačanje proizvodno-tehničkih kapaciteta i kompetencija Obrta Adriatic Propeleri kroz uspostavu nove poslovne jedinice“NAZIV PROJEKTA:

Jačanje proizvodno-tehničkih kapaciteta i kompetencija Obrta Adriatic Propeleri kroz uspostavu nove poslovne jedinice

BROJ UGOVORA:

KK.03.2.1.05.0041

NOSITELJ PROJEKTA:

Obrt Adriatic Propeleri, vl. Lovre Martinović

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA:

14.7.2016. - 14.5.2018.

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

6.704.917,12 kn

SUFINANCIRANJE IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

3.319.003,72 kn

SUFINANCIRANJE VLASTITIM SREDSTVIMA PRIJAVITELJA:

3.385.913,40 kn

O PROJEKTU:

Projekt „Jačanje proizvodno-tehničkih kapaciteta i kompetencija Obrta Adriatic Propeleri kroz uspostavu nove poslovne jedinice“ u samoj osnovnoj premisi ima za cilj riješiti ključne probleme koji su nastali u radu Obrta, i to primarno, nepostojanje adekvatnih prostornih kapaciteta, uz neposjedovanje adekvatne tehničke opreme i strojeva te dovoljno educirane, osposobljene i stručne radne snage za pružanje kompleksnije i šire palete usluga i proizvoda, kao i njihove tehničke razine. Obrt Adriatic Propeleri posluje u segmentu popravaka, servisa i održavanja propelera, ali i pojedinih ostalih dijelova plovila. Jedini na području EU imaju zaštićenu tehnologiju za optimizaciju propelera, pri čemu se istim postupkom drastično smanjuju troškovi goriva, po nekim istraživanjima i do 25 %.

Projektom se ciljano rješava svijest o nužnosti i značenju optimizacije i modifikacije propelera te njihovih učinaka na smanjenje emisije CO2, te smanjenje utroška goriva na svim brodovima i plovilima koji plove svjetskim morima, čak na razini od 5-25 % ovisno o parametrima propelera i broda, što bi dramatično doprinijelo smanjenju troška i emisije morskog transporta, čime ovaj projekt razvoja primarno fizičke infrastrukture dobiva na razvojnoj noti odgovornosti prema cijelom svijetu temeljem razvojno-tehničkih mogućnosti. Kako osnivači imaju zaista veliko dugogodišnje iskustvo, vlastiti kapital, bonitet i znanje, Obrt ima sav potreban kapacitet za provedbu projekta ovakve veličine i tipa - a koji će predstavljati svojevrstan zamašnjak razvoju cijelog obrta, pa i proizvodno-poslovne zone Lonići u mjestu Bibinje, primarno je orijentirajući na pomorstvo, brodarstvo i prateće industrije.

Održivost projekta leži u činjenici da je ključna tendencija u svjetskom pomorskom transportu snižavanje troškova transporta. Na taj način direktno se doprinosi svim ciljevima same industrije, ali i ključnih strategija RH, EU i drugih svjetskih država. Utoliko je jasna činjenica da će Obrt svojom djelatnošću imati posla na najvećem dijelu trenutačne svjetske flote sa zastarjelim i neoptimalnim propelerima, dugi niz godina, s obzirom na prosječan vijek broda na razini od cca 30 godina.

ELEMENTI PROJEKTA:

Projekt Jačanje proizvodno-tehničkih kapaciteta i kompetencija Obrta Adriatic Propeleri kroz uspostavu nove poslovne jedinice se provodi kroz sljedeće glavne elemente:

1. Izgradnja i opremanje nove poslovne jedinice

  • Ishođenje svih potrebnih dozvola
  • Razvijanje cijele nove poslovne jedinice
  • Nabavljanje strojeva i opreme

2. Sudjelovanje na sajmovima na domaćem i inozemnom tržištu

  • Prezentiranje svojih proizvoda i usluga na 3 relevantna sajma u pomorstvu i nautici

3. Usavršavanje djelatnika za pružanje novih usluga i proizvodnju

  • Usavršavanje djelatnika za optimizaciju, modifikaciju i proizvodnju suvremenih propelera u Australiji

V. Promidžba i vidljivost

  • Provođenje aktivnosti vidljivosti iz EFRR kroz sve planirane materijale

PM. Upravljanje projektom i administracija

  • Priprema projektne dokumentacije i provođenje svih planiranih postupaka javne nabave

CILJEVI PROJEKTA:

Cilj projekta „Jačanje proizvodno-tehničkih kapaciteta i kompetencija Obrta Adriatic Propeleri kroz uspostavu nove poslovne jedinice“ je realizacija dugoročnog strateškog cilja Obrta ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem poticanja aktivnosti proizvodnje, poboljšanja poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti te otvaranja novih radnih mjesta. Postizanje ključnih ciljnih rezultata optimizacije propelera - smanjenja potrošnje goriva i poboljšanja performansi projekt. Ciljna skupina ovog projekta je primarno Obrt Adriatic Propeleri te svi njegovi zaposlenici, sadašnji te budući klijenti i poslovni partneri, koji će provedbom projekta dobiti bolje i sigurnije uvjete za rad, te nove i šire usluge i proizvode, ali i društvo u cjelini, počevši od Općine Bibinje koja će imati novi proizvodni pogon te vrijedna radan mjesta na svom području, do šire zajednice brodarske industrije ali i cijelog svijeta kroz smanjenje emisije CO2 te goriva na brodovima koji plove morima, smanjujući na taj način i cijenu transportnih usluga, ali i štiteći naš planet od štetnog utjecaja tijekom pružanja istih.

Dodatno cilj je na Jadranskom moru postati jedini kompletan subjekt koji može pružiti smještaj brodova, njihov servis i reparaciju, te prethodno spomenute usluge na samom propeleru. Osim toga jedan od ključnih ciljeva ovog projekta je i razviti vlastitu liniju propelera u proizvodnji, pružajući na taj način novi proizvod na hrvatskom i svjetskom tržištu, već optimiziran i modificiran do najveće moguće razine.

KONTAKT PODACI:

Obrt Adriatic Propeleri, vl. Lovre Martinović
OIB: 54560419304
Poslovna zona Lonići - Bibinje, 23205 Bibinje
Broj telefona: +385 23 493 710
Broj telefaksa: +385 23 493 719
Internetska adresa: www.adriaprop.hr

Osoba za kontakt:
Ante Martinović, voditelj projekta
Broj telefona: +385 23 493 710
Broj telefaksa: +385 23 493 719
e-mail: info@adriaprop.hr

EU poveznice:
Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program konkurentnost i kohezija: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
logo

O NAMA

Poslovna zona Lonići,
23 205 Bibinje

Tel. 023/493 710
Fax. 023/493 719
Mob. 091/167 3753

E-mail. info@adriaprop.hr

RADNO VRIJEME
PON - PET: 08:00 - 16:00h

ZASTUPNIŠTVA

alt alt alt alt
alt