MUP

In Reference, Uncategorized by adriatic

Služba za tehniku Policijske uprave u Splitu surađuje sa tvrtkom Adriatic Propeleri d.o.o
od 2010. godine i za tu suradnju ima samo riječi pohvale. Policijska plovila se koriste u
hard-duty režimu pod raznim uvjetima u akvatoriju i nisu rijetka oštećenja propelera.

Međutim, svaki problem koji smo imali sa propelerima na raznim plovilima, od 9 m
gumenih brodica, preko 14 m brodica do 25 m brodova bio je efikasno riješen u tvrtci
Adriatic Propeleri.
Pored nesporne stručnosti i tehničke opremljenosti alatima i
strojevima, Adriatic Propeleri rade krajnje profesionalno i odgovorno, drže se
dogovorenih rokova i naše propelere repariraju i optimiziraju sa velikom preciznošću.

Zbog te efikasnosti policijska plovila provode kratko vrijeme izvan službe, a uštede i
sigurnija plovidba su znatne.

Zahvaljujem na suradnji.

Sa postovanjem,

Voditelj službe
Darko Listeš