EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Image
Image

NAZIV PROJEKTA

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u Obrt ADRIATIC PROPELERI

Kratki opis projekta

Glavna djelatnost Obrta Adriatic Propeleri je popravak, modifikacija i optimizacija propelera za sve vrste plovila. Obrt namjerava uvesti 2 certificirana sustava - ISO 9001:2015 - međunarodni standard za sustave upravljanja kvalitetom i certificirani sustav optimizacije, modifikaciju i popravka brodskih propelera. ISO 9001:2015 kako bi svojim sadašnjim i budućim klijentima, zaposlenicima i partnerima dokazali kontinuiranu i ujednačenu kvalitetu proizvoda i usluga. Uvođenjem norme ISO 9001:2015 obrt dobiva benefite koji će pozitivno utjecati na njegovo poslovanje počevši od bolje prepoznatljivosti kvalitete usluga kod svih uključenih u sistemu održavanja plovila od vlasnika, njegovog stručnog osoblja, do stručnog osoblja marina, brodogradilišta kao i ovlaštenih osoba registra zaduženih za kontrolu kvalitete izvedenih radova. Provedba projekta omogućit će kvalitetnije praćenje proizvoda i usluga u eksploataciji, razmjena informacija s korisnikom a time i povećanje sigurnosti korisnika, jednostavnije, brže i efikasnije reakcije po dojavi korisnika, prepoznatljivost kvalitete naših usluga kod svih vlasnika plovila, malih, srednjih i velikih veličina.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete poslovnih procesa, povećanje povjerenja domaćih i inozemnih klijenata, dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznate razine kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz certifikaciju međunarodnog priznatog sustava.Projektom se adresira ključni problem prepoznatljivosti kvalitete usluga obrta, a ciljne skupine koje se detektiraju ovim projektom su domaći i inozemni klijenti obrta. Rezultat projekta je certificiran sustav, educirani djelatnici za uvođenje sustava upravljanja, nabava međunarodno priznate norme ISO 9001:2015 i nabava certifikata sustava optimizacije, modifikacije i popravka brodskih propelera od strane ovlaštene certifikatorske kuće za certificiranje.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 158.740,18 HRK, a iznos koji sufinancira EU iznosi 99.739,00 HRK.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta je od 10.9.2020. do 10.9.2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Ante Martinović, Prokurist

E-mail: info@adriaprop.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/