Ispravljanje kormila i škroka

Adriatic propeleri posjeduju dvije hidraulicne prese za ispravljanje većine škrokova i kormila.

Ispravljanje kormila i škroka najčešće je trostruko jeftinije nego cijena novog.

 

1 2